پيچک

                                                                                             به خودم ، پردیس کریمی و دیگر خائنین! نوشته بود : تن ، تن خودم است و رگ ، ... ادامه مطلب
/ 93 نظر / 43 بازدید

یک شب...

                                                                                                به او که عشق را دوست نمی دارد... از امروزی که خنده خنده می شوم مهروزت چقدر گذشته باید باشیم که ... ادامه مطلب
/ 66 نظر / 39 بازدید
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
12 پست
بهمن 84
13 پست
دی 84
19 پست
آذر 84
10 پست
آبان 84
14 پست
مهر 84
32 پست
شهریور 84
39 پست
خرداد 84
17 پست